Eendenkuil 1, 7873 BM Odoorn

06-23876382

kirsten @ glasvancramer.com

 

 © 2019 Glas van Cramer - Alle rechten voorbehouden

KVK

BTW

IBAN

66479681

NL103358110B02

NL15ASNB0933148070

PRIVACY STATEMENT

Glas van Cramer, gevestigd aan Eendenkuil 1, 7873 BM Odoorn Drenthe, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: www.glasvancramer.com Eendenkuil 1, 7873 BM Odoorn, (+31)(0)623876382

 

 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Glas van Cramer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

- Voor- en achternaam - Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kirsten@glasvancramer.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Glas van Cramer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Glas van Cramer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Glas van Cramer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Glas van Cramer) tussen zit.

 

Glas van Cramer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Rompslomp, een online boekhoudprogramma t.b.v het voeren van een deugdelijke boekhouding. Gmail van Google inc. t.b.v electronische communicatie. Glassey van Dragonfly inc. , t.b.v ontwerpen, McAffee Total Protection t.b.v virus-, spam- en phishing- beveiling en de beveiliging van de algehele digitale bedrijfsvoering. Office van Windows t.b.v allerhande documentvorming met betrekking tot het voeren van een deugdelijke administratie. Wordpress t.b.v informatiedeling, interactief door de mogelijkheid tot reageren. .Paypall en Ideal t.b.v het verwerken van betalingen.

 

Sociale media zoals Facebook, Instagram en Whatsapp worden ingezet t.b.v promotie en het onderhouden van contact. Laatstgenoemde mediakanalen omhelsen alleen inzage in de contactgegevens die u zelf deelt via de desbetreffende programma’s en het vrijwillige gebruik hiervan en vallen buiten de directe verantwoordelijkheid van Glas van Cramer.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Glas van Cramer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorien van persoonsgegevens: Digitale opslag van uw N.A.W. gegevens bij facturatie , gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar ivm het voeren van een deugdelijke admistratie . Ontwerpen gekoppeld aan uw naam en woonplaats, voor de duur van uitvoering van het bedrijf. Emailadres(en) en emailcommunicatie en de mogelijk daarin vermelde contacgegevens, gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Papieren vermelding van uw N.A.W gegevens op offerte(s) en facturatie (s) , gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Aanvullende gegevens vertrekt t.b.v het volgen van een cursus of workshop, gedurende 1 kalenderjaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Glas van Cramer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Glas van Cramer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Glas van Cramer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kirsten@glasvancramer.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Glas van Cramer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Glas van Cramer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kirsten@glasvancramer.com